Posted on

การศึกษาครั้งที่สามและครั้งสุดท้ายในซีรีส์โดยนักวิจัยของ UNC ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับจำนวนผู้หญิงที่ได้รับวัคซีน Tdap ระหว่างตั้งครรภ์ความปลอดภัยและความมีประสิทธิผล Becker-Dreps ยังกล่าวด้วยว่าเนื่องจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกัน (ACIP) แนะนำวัคซีน Tdap ในระหว่างตั้งครรภ์จะได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายการประกันส่วนใหญ่พร้อมกับค่าบริการด้วยตนเอง

Read More
Posted on

คนอื่น ๆ มีความเท่าเทียมกันชาวเอเชียมีแนวโน้มที่จะพัฒนาโรคเบาหวานมากกว่าคนผิวขาวแม้ในขณะที่น้ำหนักตัวถือว่า “ปกติ” ตามมาตรฐานตะวันตกที่สำคัญ นอกจากนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวจีนอาศัยอยู่ในเมือง (ในทางตรงกันข้ามกับร้อยละ 20 ในปี 1980); 9 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่มีอายุเกิน 65 (เมื่อเทียบกับ 5 เปอร์เซ็นต์ในปีพ. ศ. 2525)

Read More
Posted on

ปัญหาหกล้มในผู้สูงอายุมีอันตรายกว่าคนวัยอื่นหลายเท่าตัว และในผู้สูงอายุยังมีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายเนื่องจากความเสื่อมของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและทรงตัวได้ไม่ดีพอ โดยในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการหกล้ม 28-35% ส่วนในผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นเป็น 32-42% ไม่เพียงเท่านั้นจากสถิติเกี่ยวกับการบาดเจ็บของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยังพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มสูงเป็นอันดับ 2 รองจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย

Read More