กำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

Posted on

ติดตามการประชุมที่เขาจัดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงหลายแห่งที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เจ้าหน้าที่ได้ยกประเด็นผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเกษตรกรซึ่งทำให้สินค้าของพวกเขาสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้น้อยลง นายสมคิดกล่าวว่ารัฐบาลมีแผนที่จะจัดสรรงบประมาณทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อคนจน

ในการแถลงข่าวที่แยกต่างหากนายวีรนัยปฏิญาณว่าจะดำเนินการเรื่องค่าเงินบาทและเรียกร้องให้บุคคลอื่นประสานการดำเนินการเพื่อแก้ไขผลกระทบ เขาปกป้องการกระทำของธนาคารกลางในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมเป็นร้อยละ 1.75 นายวีระไทยกล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่ได้ทำให้เงินทุนไหลเข้า ในปีนี้เงินทุนไหลออกจากตลาดตราสารหนี้อยู่ที่ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเพียง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้เงินไหลออกสุทธิ 300 ล้านดอลลาร์เขากล่าว